Valheim Wikia
Advertisement

Zbraně jsou předměty určené k boji a k lovu rozličných tvorů.

Vlastnosti

Jednoruční/obouruční zbraně

Pouze Jednoruční zbraně je možné současně použit se Štíty nebo loučí. Všechyn obouruční zbraně mají vysokou penalizaci rychlosti pohybu a nelze je používat se Štíty nebo Loučí.

Útočné a obranné vlastnosti

Poškození / Druh poškození

Jakékoli poškození ve Valheim je možné rozdělit do několika druhů poškození. Některé Bytosti mají slabost/odolnost proti určitým typům poškození, což zvyšuje/snižuje obdržené poškození. Například Kostlivec je slabý proti poškození úderem a odolný proti bodnému poškození.

Slabost/odolnost proti určitému typu poškození se ve hře projeví změnou barvy písma, které zobrazuje výši uděleného poškození, z obvyklé bílé na žlutou(slabost) nebo šedou(odolnost).

Stejný typ zbraní většinou působí stejný typ poškození:

Výjimku tvoří zbraně, které navíc způsobují poškození např. Jedem či Ohněm jako jsou třeba Frostner, Louč a Tesák Drauga. Některé Palice jako třeba Jelení palice a Pichlavý palcát způsobují navíc bodné poškození. Pamatujte, že ne všechny typy poškození se zvyšují při vylepšení zbraně.

Blokování a Síla blokování

Všechny zbraně disponují hodnotou Blokování ta určuje množství absorbovaného poškození při blokování útoku zbraní.

Síla blokování udává množství odhození udané útočníkovi při úspěšném blokování útoku.

Krytí a Bonus krytí

Všechny zbraně lze použít ke krytí útoku. Výjimku tvoří pouze štíty typu Pavéz, které lze použít pouze k blokování útoku.

Bonus krytí je multiplikátor zvyšující Blokování(absorbované poškození) při úspěšném krytí útoku. Poškození udělené útočníkovi po úspěšném krytí jeho útoku, kdy bylo absorbováno celé poškození, se dočasně zdvojnásobí. Bonus krytí je většinou určen typem zbraně.

Bodnutí do zad

Bodnutí do zad je multiplikátor zvyšující poškození pří útoku do zad. Tento multiplikátor je uplatněn pouze při útoku na nic netušící cíl a to bez ohledu na jeho aktuální množství života. Úspěšné bodnutí do zad poskytne nepříteli imunitu před dalším bodnutím do zad na 5 minut. Jeho výše je většinou určena typem zbraně.

Odhození

Odhození určuje jak daleko je nepřítel odhozen při útoku danou zbraní.

Rychlost pohybu

Většina zbraní při nošení snižuje rychlost pohybu hráče. Toto ovlivnění rychlosti pohybu je většinou určeno typem zbraně.

Chladné zbraně

Chladné zbraně jsou předměty které je možné použít pro zvýšení poškození útoku. Různé typy chladných zbraní mají rozdílný dosah, rychlost útoku, cenu výdrže za útok a sekundární útoky. Při nošení jednoruční zbraně je možné používat Štíty nebo Louč.

Většina chladných zbraní používá při útoku 3-krokové kombo. Obecně platí, že první úder je nejpomalejší (od počátečního kliknutí), druhý úder je mnohem rychlejší a třetí způsobuje největší poškození.

Seznam

Jméno Ikona Typ Poškození Bodnutí do zad Odhození
Palice Palice.png Palice Úderné: 12/30 3x 25
Kamenná sekera Kamenná sekera.png Sekery Sečné: 15/30 3x 50
Louč Louč.png Palice Úderné: 4
Oheň: 15
3x 30
Sekera z pazourku Sekera z pazourku.png Sekery Sečné: 20/35 3x 50
Nůž z pazourku Nůž z pazourku.png Nože Sečné: 5/8
Bodné: 5/8
6x 10
Kopí z pazourku Kopí z pazourku.png Kopí Bodné: 20/38 3x 20
Krumpáč z parohu Krumpáč z parohu.png Krumpáče Bodné: 18
Kopání: 18
3x 50
Jelení palice Jelení palice.png Obouruční Palice Úderné: 20/38
Bodné: 5/5
2x 150
Měděný nůž Měděný nůž.png Nože Sečné: 12/15
Bodné: 12/15
6x 10
Bronzový Atgeir Bronzový Atgeir.png Halapartny Bodné: 45/63 3x 30
Bronzová sekera Bronzová sekera.png Sekery Sečné: 40/55
Sekání: 40/49
3x 50
Bronzový palcát Bronzový palcát.png Palice Úderné: 35/53 3x 80
Bronzové kopí Bronzové kopí.png Kopí Bodné: 35/53 3x 20
Bronzový meč Bronzový meč.png Meče Sečné: 35/53 3x 40
Bronzový krumpáč Bronzový krumpáč.png Krumpáče Bodné: 24/40
Kopání: 24/37
3x 50
Kopí ze starověkého dřeva Kopí ze starověkého dřeva.png Kopí Bodné: 55/73 3x 20
Džbán Džbán.png - (Použitelné pouze pro pití Medoviny) 4x 30
Bojová sekera Bojová sekera.png Obouruční Sekery Sečné: 70/88
Sekání: 40/47,5
3x 70
Železný meč Železný meč.png Meče Sečné: 55/73 3x 50
Železná sekera Železná sekera.png Sekery Sečné: 60/75
Sekání: 50/59
3x 50
Železné velké kladivo Železné velké kladivo.png Obouruční Palice Úderné: 55/73 2x 200
Železný palcát Železný palcát.png Palice Úderné: 55/73 3x 90
Železný krumpáč Železný krumpáč.png Krumpáče Bodné: 33/48
Kopání: 33/48
3x 50
Železný Atgeir Železný Atgeir.png Halapartny Bodné: 65/83 3x 30
Stříbrný meč Stříbrný meč.png Meče Sečné: 75/93
Duše: 30/45
3x 40
Kopí z tesáku Kopí z tesáku.png Kopí Bodné: 75/93 3x 20
Frostner Frostner.png Palice Mráz: 40/58
Úderné: 35/35
Duše: 20/20
3x 120
Křišťálová bitevní sekera Křišťálová bitevní sekera.png Obouruční Sekery Sečné: 90/108
Duše: 30/30
Sekání: 50/57,5
3x 70
Stříbrný nůž Stříbrný nůž.png Nože Sečné: 25/28
Bodné: 25/28
Duše: 12/12
6x 10
Harpuna z hlubin Harpuna z hlubin.png Kopí Bodné: 10 1x 20
Břitva z hlubin Břitva z hlubin.png Nože Sečné: 20/23
Bodné: 20/23
6x 10
Atgeir z černého kovu Atgeir z černého kovu.png Halapartny Bodné: 105/123 3x 30
Sekera z černého kovu Sekera z černého kovu.png Sekery Sečné: 100/115
Sekání: 60/69
3x 60
Nůž z černého kovu Nůž z černého kovu.png Nože Sečné: 34/37
Bodné: 34/37
6x 10
Meč z černého kovu Meč z černého kovu.png Meče Sečné: 95/113 3x 40
Pichlavý palcát Pichlavý palcát.png Palice Úderné: 50/50
Bodné: 45/63
3x 90

Luky

Luky jsou střelné zbraně vystřelující šípy. Šíp použitý při výstřelu je spotřebován a není možné ho zvednou jako například odhozené kopí. Luky nelze použít pakliže v inventáři hráče nezbývají žádné šípy. Množství použité výdrže při natažení luku určuje dostřel a poškození vystřeleného šípu.

Seznam

Jméno Ikona Poškození Bodnutí do zad Odhození
Hrubý luk Hrubý luk.png Bodné: 22/31 3x 0
Luk z jemného dřeva Luk z jemného dřeva.png Bodné: 32/41 3x 5
Lovecký luk Lovecký luk.png Bodné: 42/51 3x 10
Tesák Drauga Tesák Drauga.png Bodné: 47/56
Jed: 5/20
3x 20

Šípy

Šípy jsou předměty vystřelované luky. Luky nelze použít bez šípů.

Seznam

Jméno Ikona Celkové poškození Typ poškození Odhození
Dřevěný šíp Dřevěný šíp.png 22 Bodné: 22 10
Ohnivý šíp Ohnivý šíp.png 33 Bodné: 11
Oheň: 22
10
Šíp z pazourku Šíp z pazourku.png 27 Bodné: 27 10
Bronzový šíp Bronzový šíp.png 32 Bodné: 32 10
Železný šíp Železný šíp.png 42 Bodné: 42 10
Stříbrný šíp Stříbrný šíp.png 72 Bodné: 52
Duše: 20
10
Obsidiánový šíp Obsidiánový šíp.png 52 Bodné: 52 10
Otrávený šíp Otrávený šíp.png 78 Bodné: 26
Jed: 52
10
Mrazivý šíp Mrazivý šíp.png 78 Bodné: 26
Mráz: 52
10
Šíp z jehly Šíp z jehly.png 62 Bodné: 62 15

Štíty

Štíty jsou předměty použitelné pro blokování a krytí útoků. Jsou použitelné v kombinaci s jednoručními zbraněmi. V tomto případě jsou vlastnosti zbraně jako je síla blokování, síla krytí a bonus krytí nahrazeny vlastnostmi štítu. Kulaté štíty mají nižší sílu blokování než pavézové štíty. Nicméně pavézové štíty nelze použít pro krytí a snižují při použití rychlost pohybu o 20% (mimo Štítu z hadích šupin, ten snižuje rychlost pohybu pouze o 10%). Kulaté štíty snižují rychlost pohybu pouze o 5%.

Seznam

Jméno Ikona Typ Blokování Síla blokování Bonus krytí Rychlost pohybu
Dřevěný štít Dřevěný štít0.png Kulatý 6/18 20/30 1,5x -5%
Pavéza Pavéza0.png Pavéza 10/22 100/110 - -20%
Kostnatá pavéza Kostnatá pavéza.png Kostnatá pavéza 32/44 100/110 - -20%
Bronzový pukléř Bronzový pukléř.png Pukléř 16/28 30 2,5x -5%
Vyztužený štít Vyztužený štít0.png Kulatý 42/54 40/50 1,5x -5%
Železný pukléř Železný pukléř.png Pukléř 28/40 30 2,5x -5%
Pavéza ze železa Pavéza ze železa0.png Pavéza 52/64 100/110 - -20%
Stříbrný štít Stříbrný štít0.png Kulatý 60/72 40/50 1,5x -5%
Štít z hadích šupin Štít z hadích šupin.png Pavéza 60/72
Odolný vs. Bodné
100/110 - -15%
Štít z černého kovu Štít z černého kovu0.png Kulatý 78/90 50/60 1,5x -5%
Pavéza z černého kovu Pavéza z černého kovu0.png Pavéza 104/116 150/160 - -20%

Vrhací zbraně

Vrhací zbraně jsou typ zbraně určené pouze k házení. Po použití se spotřebují.

Seznam

Jméno Ikona Poškození Typ poškození Bodnutí do zad Odhození
Bomba ze slizu Bomba ze slizu.png 5 + 40 Úderné
Jed(Plošně)
3x 40

Reference

Na této stránce byl použit překlad textu z anglické verze Wikipedie. [1]

Advertisement