Valheim Wikia
Advertisement

Ve světě Valheim může hráče potkat značný počet různých událostí. Tyto události povětšinou zahrnují útok většího počtu nepřátel na hráče. Začátek takové události je hráči oznámen krátkou zprávou v horní části obrazovky a označením místa události na hráčově mini mapě červeným kruhem. Proto aby takováto událost mohla být ukončena musí zůstat hráč ve vyznačené oblasti. Opustí-li hráč červeně vyznačenou oblast dojde pouze k pozastavení události do doby dokud se hráč nevrátí.

Náhodná událost může být spuštěna každých 46 minut s 20% pravděpodobností, pakliže se hráč nachází blíže než 40 metrů, alespoň od 3 staveb tvořících základnu hráče. (Vyjma události "Jsi pronásledován..." která může začít i mimo základnu hráče). Druh události je náhodně vybrán z aktuálně dostupných událostí.

Seznam událostí

Dostupné události jsou především ovlivněny druhem nepřátel, které již hráč porazil a také biomem ve kterém se hráč nachází. Některé události je možné permanentně vypnout porážkou určitého bosse. Jiné není možné vypnout po tom co se stanou dostupné. (vyjma použití konzolových příkazů. Viz Globální klíče).

Globální klíče (poražení bossové apod.) se ukládají v rámci světa nikoliv v rámci postavy hráče.

Název události Zpráva při spuštění Zpráva při ukončení Tvorové Zapnutí Vypnutí Biom Trvání (sec)
army_eikthyr "Eikthyr svolává lesní tvory." "Tvorové se uklidňují." Kanci a Neckové Začátek světa Eikthyr Louky nebo Černý Les 90
army_theelder "Les se hýbe.." "Les se uklidňuje" Šedí trpaslíci, Šedí trpaslíci surovci a Šedí trpaslíci šamani Eikthyr Prastarý Louky, Černý Les, Bažiny nebo Planiny 120
army_bonemass "Odporný zápach se šíří z bažiny" "Zápach je pryč" Draugrové a Kostliveci Prastarý Bonemass Louky, Černý Les, Bažiny, Hory nebo Planiny 150
army_moder "Chladný vítr vane z hor" "Chladný vítr ustává" Drak

(Také způsobí Efekt Mrznutí v dané oblasti)

Bonemass Moder Louky, Černý Les, Bažiny, Hory nebo Planiny 150
army_goblin "Horda útočí" "Horda ustupuje" Fulingové, Fulingové Bersekři a Fulingové šamani Moder Yagluth Louky, Černý Les nebo Planiny 120
foresttrolls "Země se otřásá" "Otřesy začínají slábnout" Trollové Trollové a Prastarý Louky, Černý Les, Bažiny nebo Planiny 80
blobs "Odporný zápach se šíří z bažiny" "Zápach je pryč" Slizové a Oozerové Bonemass Louky, Černý Les, Bažiny nebo Planiny 120
skeletons "Překvapení kostlivců" "Kostlivci jsou unaveni bojem" Kostliveci a Zatuchlé ostatky Bonemass Louky, Černý Les, Bažiny, Planiny nebo Mlžné krajiny 120
surtlings "Ve vzduchu je cítit síra." "Zápach je pryč" Surtlingové Surtlingové a Bonemass Louky, Černý Les, Bažiny nebo Planiny 120
wolves "Jsi pronásledován..." "Lov skončil" Vlci Bonemass Hory a Planiny 120

Mechanika objevování nepřátel

 • Nepřátelé se mohou objevit v každém biomu, počasí či denní době.
 • Nepřátelé se objeví vždy v "loveckém módu" (snáze najdou hráče a je horší jim utéci)
 • "Max. počet" vyjadřuje maximální počet nepřátel daného druhu při začátku události
 • Nový nepřátelé se neobjeví blíže než 10 metrů od již objevených
Jméno šance Interval Max. počet Ostatní
army_eikthyr
Neck 100 % 20 s 2
Kanec 100 % 20 s 2
army_goblin
Fuling 58.2 % 10 s 8 Skupina 1-4 v okruhu 1m
Fuling Berserk 47 % 20 s 2
Fuling Šaman 47 % 20 s 1
army_theelder
Šedý trpaslík 100 % 5 s 6 Bez omezení vzdálenosti
Šedý trpaslík šaman 100 % 5 s 1
Šedý trpaslík surovec 100 % 5 s 1
Greyling 100 % 5 s 4 Bez omezení vzdálenosti
wolves
Vlk 100 % 2 s 6
skeletons
Kostlivec 100 % 10 s 20 Skupina 4-6 v okruhu 4m
Zatuchlé ostatky 54 % 15 s 1
army_bonemass Začne pršet
Draugr 100 % 5 s 3
Kostlivec 100 % 5 s 6
army_moder Začne sněžit
Drak 100 % 10 s 3 10m od země
blobs Začne bouřku
Sliz 100 % 2 s 5
Oozer 100 % 10 s 2
foresttrolls
Troll 100 % 20 s 2
surtlings Začne sněžit popel
Surtling 100 % 2 s 4

Zjevení bohů

Na tyto události není hráč nijak upozorňován zprávou na obrazovce či označením na mini mapě.

 • Odin - V nočním čase a po porážce Prastarého existuje malá šance, že se blízkosti hráče objeví Ódin. Pakliže se hráč k Ódinovi přiblíží na méně něž 20 metru Ódin zmizí v oblaku kouře.
 • Thor - Za bouře existuje malá šance, že se na obloze objeví Thor ve svém voze obklopen blesky.

Poznámky

 • Žádná událost se nespustí, pakliže se hráč nachází v kopce (Pohřební komnaty, ...). Stejně tak se v kopce pozastaví probíhající událost a to i v případě, že se hráč nachází uvnitř označené oblasti.
 • V případě, že začne nová událost, ale starší událost ještě neskončila je starší událost automaticky ukončena.
 • "Překvapení kostlivců" je jediná událost, která se může stát v Mlžných krajinách.
 • Stavby tvořící základnu hráče zabraňují zjevování nepřátel a tak velmi rozsáhlé základny mohou zcela zabránit objevování nepřátel během událostí.
 • Není důležité jak dojde ke změně Globálního klíče. Tudíž některé události se mohou aktivovat nezávisle na hráčových akcích. Například Surtling se sám může zabít vstupem do vody nebo Trolla může v blízkosti hranice biomu zabít Lox.
 • Nepřátele kteří se objevují během události jsou v tzv. "loveckém módu" a tady znají hráčovu pozici až do vzdálenosti 200m.
 • Při události kdy se objevují Slizové a Oozerové postačí jako obrana zavřené dveře, protože tito tvorové disponují pouze útoky otravou, které nemohou poškodit stavby.
 • Nepřátelé se objevují v okruhu 40-80 metrů od hráče je tedy možné, že se objeví mimo vyznačený kruh (poloměr 64 metrů) na mini mapě zvláště pak pakliže hráč stojí na okraji označené oblasti.
Advertisement