Valheim Wikia
Advertisement
Valheim Wikia

Stromy jsou primárním zdrojem Dřeva, Jádrového dřeva, Jemného dřeva a Starověké kůry pro výrobu a stavbu. Pokácením stromu vzniká kláda. Ta při svém pádu či kutálení ze svahu uděluje poškození a může být velmi nebezpečná pro neopatrné dřevorubce. Kládu je většinou (Starověký strom poskytuje jednu malou kládu) třeba rozdělit sekáním na dva kusy. Tyto menší klády je následně možné rozsekat na jednotlivé kusy dřeva. Po pokácení stromu zůstává Pařez z kterého lze získat až 2 kusy Dřeva. Pařezy poskytují vždy pouze obyčejné dřevo.

Některé druhy stromů (Buky a Jedle) existují i v malé variantě. Tyto malé stromky poskytují pouze obyčejné dřevo a po pokácení nevzniká pařez. Tyto přirozeně rostoucí malé stromky nevyrostou do velkého stromu.

Ve většině Biomů lze najít na zemi větve, staré pařezy a staré klády. Ty po rozsekání respektive po zvednutí poskytují obyčejné dřevo.

Les se po vykácení sám neobnoví.

Sázení stromů

Buky, Jedle a Borovice je možné zasadit pomocí Hrábí a příslušných semen/šišek. Po zasazení vznikne malý stromek, který po náhodně dlouhém časovém intervalu v rozmezí 3000s až 5000s (50m až 83m20s nebo 1,67-2,78 herních dní) vyroste do velkého stromu. Strom potřebuje pro svůj růst dostatek volného prostoru a to cca 4m.

Břízy, Duby a Starověké stromy neprodukují semena a tak je není možné zasadit.

Stromy dle biomu

V každém biomu lze najít rozdílné složení stromů

Louky

Černý Les

Bažiny

Hory

Planiny

Seznam stromů

Druh Velikost Potřebná sekera HP Velká kláda HP Malá kláda HP Pařez HP Získatelné materiály
Buk Střední Kamenná sekera 80 60 60 80
Buk (malý) Malá Není potřeba 20 - - -
Bříza Střední Bronzová sekera 80 60 60 60
Dub Velká Bronzová sekera 200 160 140 160
Jedle Velká Kamenná sekera 80 60 40 100
Jedle (malá) Malá Kamenná sekera 40 - - -
Borovice Velká Kamenná sekera 120 60 40 120
Starověký strom Střední Kamenná sekera 80 - 60 100
Stará kláda Střední Kamenná sekera 40 - - -
Starý pařez Malá Kamenná sekera 40 - - -
Větev Malá Stačí zvednout - - - -

Galerie

Reference

Na této stránce byl použit překlad textu z anglické verze Wikipedie. [1]

Advertisement