Valheim Wikia
Advertisement

Odhození je herní mechanika a součást bojového systému ve Valheim.

Odhození způsobené útokem posune bytost od hráče (nebo hráče od bytosti) opačným směrem od směru útoku. Krytí za pomocí štítu také způsobí odhození.

Rychlost tohoto posunu je pevně stanovena na 10 metrů za sekundu. Toto přepíše jakoukoli jinou aktuální rychlost ve směru posunu, až na případ kdy je aktuální rychlost v tomto směru vyšší.

Doba trvání posunu je vypočítána z hodnoty odhození a váhy cíle. Doba trvání je omezena na 0,4 sekundy, tedy odhození může posunout cíl nevýše o 4 metry. Proti menším nepřátelům je hodnota odhození 40-50 dostatečná pro dosažení maximálního odhození.

Směr posunu je vždy v vodorovné rovině. Jakákoli svislá síla je ignorována, což může oslabit odhození.

Při plavání či létání je rychlost posunu snížena o polovinu ve všech směrech.

Odhození útokem

Odhození lze vypočítat dle následujícího vzorce:

kde,

Jmenovité odhození zbraně - Jedná se o hodnotu uvedenou oranžovým písmem v popisu každého předmětu schopného odhození.

Koeficient dovednosti - Je to náhodně generovaná hodnota, kterou zvyšuje úroveň související dovednosti. Podrobněji viz Koeficient dovednosti.

Modifikátor druhu poškození - Viz Modifikátor druhu poškození.

Postih za zásah více cílů - Zásah více cílů snižuje odhození. Viz Postih za zásah více cílů.

Třetí úder některých řetězených útoků způsobují o 20% vyšší odhození.

Odhození krytím

Doba trvání

Váha cíle zvyšuje odolnost proti odhození.

V případě hráčů je délka trvání snižována i postihy rychlosti pohybu.

Příklad

Troll zasáhne hráče úderem o poškození 60 a odhození 100. Hráč má váhu 10(50% odolnost), takže hráč obdrží odhození trvající 0,5 sekundy. Tato hodnota je limitována 0,4 sekundy, takže hráč bude odhozen o 4 metry.

Hráč si oblékne výstroj a získá postih rychlosti pohybu -20% (-30% doba trvání odhození) takže bude dalším úderem odhozen o 0,35 sekundy (3,5 metru).

Hráč použije štít se silou blokování 80. Při použití 75% síly blokování bude doba trvání vynásobena 0,375. Úder způsobí tedy odhození trvající 0,13 sekundy (1,3 metru).

Pakliže bude hráč štítem útok krýt (120 síla blokování) použije pouze 50% síly blokování. To sníží dobu trvání na 0,09 sekund (0,9 metrů). Se silou krytí 40, obdrží Troll odhození 30. Troll má 90% odolnost, takže doba trvání odhození bude 0,03 sekundy (0,3 metru).

Troll zasáhne hráče pod úderem 45 stupňů (bez výstroje a blokování). Polovina odhození bude tedy ve svislé rovině a bude ignorováno. Takže doba trvání bude 0,2 sekundy (2 metry), protože horní hranice je kontrolována ještě před odstraněním svislého odhození.

Poznámky

  • Stránka bude v průběhu času spojena do komplexního popisu bojového systému.

Reference

Na této stránce byl použit překlad textu z anglické verze Wikipedie. [1]

Advertisement