Valheim Wikia
Advertisement

Druhy poškození jsou důležitou součástí bojového systému, protože bytosti disponují odolnostmi a slabostmi proti různým druhům poškození.

 • Velmi slabý: 200% poškození
 • Slabý: 150% poškození
 • Neutrální: 100% poškození
 • Odolný: 50% poškození
 • Velmi odolný: 25% poškození
 • Imunní: 0% poškození

Různi nepřítele disponují různými odolnostmi a slabostmi, takže použití správné zbraně způsobí velký rozdíl v poškození.

Různé efekty mohou ovlivnit přirozené odolnosti a odolnosti získané od výbavy. Například hráč s Pláštěm z Loxe nebo Lox v dešti získají efekt Mokrý a to nahradí jejich odolnost proti mrazu. Pakliže je hráč/tvor pod vícero efekty, prioritu má poslední získaný. To znamená například, že vstoupili hráč do biomu Hory pod efektem Mokrý a začne mrznout vypití Medoviny proti mrazu nahradí slabost a hráče ochrání.

Většina zbraní a nepřátel uděluje pouze jeden druh poškození. Nicméně někteří nepřítele a některé zbraně (jako například Nože) udělují vícero druhů poškození jedním útokem. V těchto případech jsou jednotlivé odolnosti posuzovány samostatně.

Slabost/odolnost proti určitému druhu poškození se ve hře projeví změnou barvy písma, které zobrazuje výši uděleného poškození, z obvyklé bílé na žlutou(slabost) nebo šedou(odolnost).

Poskozeni odolnost slabost.png

Fyzické poškození

Fyzické poškození je možné blokovat a je redukováno velikostí zbroje.

Fyzické poškození může způsobit Otřesení.

Úderné

Respektive tupé.

Bodné

Sečné

Poškození v průběhu času

Jedná se o typ poškození, které je udáváno v určitém časovém rozmezí nikoliv okamžitě.

Oheň

Ohnivé poškození není udělováno přímo, ale skrze postih Podpálení. Tento postih trvá 5 sekund a udělí poškození každou sekundu.

Při opětovném zásahu ohnivým poškozením se obnoví trvání postihu, ale výše poškození za kolo se změní jen v případě, že je vyšší.

Ohnivé poškození udané fyzickým útokem lze blokovat.

Ohnivé poškození je redukováno velikostí zbroje.

Například zásah Ohnivým šípem s 3x bonusem Bodnutí do zad způsobí 66 ohnivého poškození (13,2 za kolo). Další zásah Ohnivým šípem v následujících 5 sekundách prodlouží dobu trvání postihu a poškození zůstane stále 13,2 za kolo a to i přesto, že druhý zásah měl způsobit mnohem nižší poškození.

Jed

Poškození jedem není udělováno přímo, ale skrze postih Otrávení. Trvání a udělené poškození za kolo je u tohoto postihu závislé na celkovém výši poškození.

 • Doba trvání:
  , kde X je 5 proti hráčům a 1 proti nepřátelům
 • Doba trvání vypočtená z poškození za kolo:
  , kde X je 5 proti hráčům a 1 proti nepřátelům

Při novém zásahu jedem je původní otrava nahrazena novou pouze v případě, že její celkové poškození je vyšší než aktuální zbývající poškození staré otravy.

Poškození jedem udané fyzickým útokem lze blokovat.

Poškození jedem ignoruje velikost zbroje.

Například zásah jedem s celkovým poškozením 100 způsobí Otrávení na 23 sekund (4,35 poškození za kolo). Po vypití Medoviny proti jedu dojde k redukci poškození jedem o 75%. Tudíž další stejný zásah způsobí 25 poškození jedem, ale to bude ignorováno protože je nižší než zbývající poškození již aktivní otravy. Nicméně po 18 sekundách bude z původní otravy zbývat již jen 21,75 poškození. Takže další zásah co způsobí 25 poškození jedem již nahradí původní otravu otravou novou v délce trvání 12 sekund (2,08 poškození za kolo).

Duše

Poškození duše není uděleno přímo, ale skrze postih Duše[1]. Tento postih trvá 3 sekundy a udělí poškození každé 0,5 sekundy.

Opětovným poškozením duše se obnoví trvání postihu, ale výše poškození za kolo se změní jen v případě, že je vyšší.

Hráči jsou imunní proti poškození duše.

Například zásah sekundárním útokem Stříbrného meče způsobí 60 poškození duše (10 za kolo). Následný zásah normálním útokem Stříbrného meče obnoví dobu trvání postihu na 3 sekundy. Poškození za kolo ale zůstane stále 10, i když normální útok způsobí jen 20 poškození duše (3,33 za kolo).

Poškození terénu

Terén je možné poškodit Sekáním nebo Kopáním. Tento druh poškození mohou způsobovat bossové a větší nepřátelé.

Sekání

Kopání

Ostatní

Mráz

Poškození mrazem je udělováno přímo, může být blokováno a je redukováno velikostí zbroje.

Poškození mrazem také způsobuje postih Efekt Mráz. Délka tohoto postihu je závislá na celkovém poškození mrazem.

 • Doba trvání:

Základní doba trvání je 15 sekund pro hráče a 50 sekund pro nepřátele.

Postih také snižuje rychlost pohybu. Ze začátku je rychlost pohybu snížena na 10% a pak postupně stoupá až do vymizení efektu. Průměrné snížení rychlosti pohybu je 64,56%.

Například poškození mrazem za 150 bodů proti velikosti zbroje 50 způsobí poškození 100. V případě 150 životů bude postih Efekt Mráz trvat 10 sekund.

Blesk

Poškození bleskem je udělováno přímo a neudílí žádné poškození za čas.

Poškození bleskem může být blokováno a je redukováno velikostí zbroje.

Otřesení

Cíl bude otřesen, pakliže celkové množství obdrženého otřesení překoná určitou hranici. Ve chvíli kdy je cíl otřesen nebo cíl neobdrží po dobu 3 sekund žádné fyzické poškození se celkové množství obdrženého otřesení vynuluje.

Útočník obdrží otřesení ve chvíli, když dojde k vykrytí jeho útoku.

Hranice kdy bude tvor otřesen je většinou rovna 30-50% jeho celkového množství životů. Bossové a někteří tvorové nemohou být otřeseni.

Ve chvíli kdy je cíl otřesen, nemůže být otřesen znovu. V případě, že v tuto chvíli celkové množství otřesení opět překoná hranici bude toto otřesení ignorováno a opět vynulováno.

Pakliže je cíl otřesen utrpí dvojnásobné poškození.

Otřesení je způsobováno fyzickým poškozením. Některé typy útoků způsobují větší otřesení.

 • 2x: Sekundární útok Palcátu
 • 4x: Sekundární útok Bojové sekery
 • 6x: Sekundární útok Atgeiru

Například Troll má celkově 600 životů a odolá množství otřesení odpovídající 30% jeho celkového množství životů (hranice, kdy bude otřesen je tedy 180). Zásahem Bronzovým kopím 2. úrovně mu hráč způsobí ~40 otřesení, 5 zásahy tedy ~200 otřesení což způsobí, že Troll bude otřesen a hodnota otřesení se vynuluje. Další 3 zásahy do otřeseného Trolla mu způsobí ~240 otřesení, což opět překoná prahovou hodnotu, ale protože je Troll již je otřesen je nové otřesení ignorováno a hodnota otřesení se opět vynuluje. Nicméně pakliže mu budou uděleny pouze 2 zásahy a 3. zásah bude udělen až po skončení prvního otřesení bude Troll otřesen znovu.

Přímé poškození

Přímé poškození ignoruje velikost zbroje a nelze ho žádným způsobem zmírnit.

 • Konzolový příkaz: 99999 poškození
 • Malý táborák, Velký táborák a Krb: Pakliže udělí poškození (například popálí hráče) samy obdrží 10 poškození
 • Poškození udělené postihy v průběhu času: Oheň, Jed a Duše
 • Topení: 5% z maximálního počtu životů za sekundu
 • Poškození pádem: Od výšky 4m uděluje 6,25 poškození za metr. Nejvýše však 100 poškození.
 • Pád mimo mapu: 99999 poškození
 • Léčení: záporné poškození
 • Kouř: 2hp za sekundu
 • Voda: 10hp za sekundu (například Surtlingy voda zraňuje)

Například Dřevěná stěna má výšku 2m. Pád z horní hrany 2 dřevěných stěn (4m) nezpůsobí hráči žádné poškození. Zvýšením o každou další stěnu, už ale způsobí 12,5 poškození. Tedy se základním počtem 25 životů bude pád ze 4 dřevěných stěn smrtelný. Skutečné poškození bude mírně odlišné, kvůli výškovým rozdílům v terénu.

Reference

Na této stránce byl použit překlad textu z anglické verze Wikipedie. [1]


 1. Hráč je proti tomuto poškození imunní, a tak chybí související herní postih.
Advertisement